Hur fungerar en budgivning?

Hur fungerar en budgivning?

Vad innebär utgångspriset?

Utgångspriset ska spegla det uppskattade marknadsvärdet på bostaden. Slutpriset kan dock skilja sig en hel del, beroende på efterfrågan och intresse, och bli såväl högre som lägre.

Blir det alltid budgivning?

Säljaren avgör om bostaden ska säljas till högstbjudande eller inte. Vill säljaren gå ut med ett fast pris, hjälper vi till med det.

Vilka bestämda regler finns det?

Budgivningen är inte reglerad i lag. Säljaren bestämmer i samråd med mäklaren om budgivning skall hållas. Säljaren är aldrig juridiskt bunden av några överenskommelser beträffande budgivningen, utan kan när som helst avbryta den. Innan dess att ett köpekontrakt har skrivits kan säljaren välja att inte genomföra försäljningen.

Vad innebär öppen respektive sluten budgivning?

Vid en öppen budgivning lämnas bud till mäklaren, som löpande redovisar högsta budet till säljaren och spekulanterna. Spekulanterna får då möjlighet att bjuda över varandra. Vid en sluten budgivning får spekulanterna en viss tid på sig att lämna sina bud, vanligtvis skriftligen. Mäklaren redovisar sedan buden till säljaren. Spekulanterna informeras inte om varandras bud.

Vem representerar mäklaren?

Mäklarens roll vid en budgivning är att vara opartisk mellan säljaren och spekulanterna.

Informerar mäklaren spekulanterna om budgivningen?

Mäklaren informerar spekulanterna om budgivningens form, exempelvis om säljaren har specifika villkor ställda för försäljningen. Samtliga spekulanter har rätt att få veta vilka förutsättningar som gäller samt erhålla korrekt information.

Är det den som bjuder högst som får köpa?

Inte nödvändigtvis, säljaren bestämmer vem som får köpa bostaden samt till vilket pris. Säljaren är inte juridiskt bunden att sälja till det pris som har angetts i en annons eller på annat sätt under försäljningen.

Får en spekulant alltid möjlighet att höja sitt bud?

Eftersom det är säljaren som bestämmer över budgivningen har en spekulant ingen självklar rätt att få bjuda över någon annans bud.

Kan en spekulant lämna bud med särskilda förbehåll?

Ja, en spekulant kan i sitt bud koppla det till olika villkor.

Måste en spekulant köpa efter lämnat bud?

Nej, den som lämnar ett bud är inte juridiskt bunden att stå kvar vid det, inte ens om det lämnats skriftligen.

Kan mäklaren lova någon att få köpa?

Nej, mäklaren får endast ge säljaren sakliga råd, i valet mellan olika spekulanter.

Får alla spekulanter veta vilka de andra budgivarna är?

Nej, en spekulant har inte rätt att få veta vilka de övriga budgivarna är, vilka bud de har lämnat eller vilka villkor som diskuterats med andra spekulanter.

Hur får säljaren reda på buden?

Mäklaren måste ta emot och vidarebefordra alla bud till säljaren, till dess att ett köpekontrakt är undertecknat av säljaren och köparen.