Bostadsrätt

Bostadsrätt

Vad är en bostadsrätt?

En bostadsrätt är en evig nyttjanderätt till en lägenhet.

Vad är det jag köper?

Man köper nyttjanderätten till lägenheten. Fastigheten där lägenheten finns ägs av en bostadsrättsförening. Föreningen måste godkänna den nye ägaren som medlem för att överlåtelsen av bostadsrätten ska vara giltig.

Vad är bostadsrätten värd?

Det är framför allt efterfrågan som styr. Föreningens ekonomi kan också påverka värdet av vad bostadsrätten.

Vad kostar det?

Föreningens ekonomiska ställning avgör dina framtida årsavgifter till föreningen. Titta därför på hela den fastighet där din framtida bostad finns. Håller den en god standard? Då har troligen föreningen kontinuerligt utfört reparationer och underhåll. Det är bra att kontakta någon i bostadsrättsföreningens styrelse, de kan berätta om föreningens ekonomiska läge och om redan utförda samt kommande renoveringar, tillkommande avgifter för exempelvis kabel-tv. Finns det tillgång till garageplats eller är det kö. Genom styrelsen får du fullständig information om föreningen samt andra eventuella förändringar som kan påverka dig och ditt boende.

Måste jag bli medlem?

Du måste bli antagen som medlem i bostadsrättsföreningen för att få tillgång till din lägenhet och flytta in. Om styrelsen bedömer att du inte kan sköta dina ekonomiska åtaganden mot föreningen får föreningen vägra medlemskap. Styrelsen kan däremot inte neka någon att bli medlem av skäl att man inte är svensk medborgare, kommer från ett visst land eller saknar förmögenhet. Om köparen nekas medlemskap i föreningen kan detta överklagas i Hyresnämnden. Vissa föreningar tar ut en överlåtelseavgift i samband med ägarbyte, det framgår av föreningens stadgar.

Hur sker överlåtelsen av bostadsrätten?

Enligt bostadsrättslagen gäller vissa formkrav vid överlåtelse av bostadsrätt. Vi sköter detta förfarande.

Kan jag belåna bostadsrätten?

Speciella regler finns för att kunna belåna och pantsätta en bostadsrätt. Fråga oss vi vet vad som gäller.

Hör tvättmaskinen till bostadsrätten?

Både fastigheten och lägenheten ägs av bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsinnehavaren installerar dock ibland exempelvis en diskmaskin och/eller en tvättmaskin. Dessa saker förblir bostadsrättsinnehavarens egendom och övergår inte i föreningens ägo. Det är därför viktigt att parterna avtalar vad som sker vid en försäljning. Om inget påtalas av säljaren köparen av en bostadsrätt kunna utgå ifrån att lägenheten har kvar dessa funktioner vid tillträdet av lägenheten.

Hur stor är lägenheten?

Lägenhetens yta är viktig information vid köp av bostadsrätt. Information rörande ytan framgår i objektsbeskrivningen, där framgår även från vart man hämtat uppgifterna.

Får jag göra vad jag vill i min lägenhet?

Stadgarna i föreningen avgör hur ansvaret för underhåll fördelas. Underhållet i den egna lägenheten är varje bostadsrättsinnehavares ansvar. Du har även rätt att renovera lägenheten genom att tapetsera, måla om, slipa golv, sätta in nya vitvaror etc. Informera styrelsen då det vid mer omfattande ingrepp kräver styrelsens godkännande. Finns det en inre reparationsfond för lägenheten har man rätt att använda den till underhåll och reparationer. Det gemensamma underhållet och reparationer av stammar, avlopp, värme, gas, el och vatten ansvarar föreningen för.

Vad händer om det börjar läcka i badrummet?

Först och främst bör man teckna en hemförsäkring, man bör dessutom teckna en speciell bostadsrättsförsäkring. En skada i lägenheten ska alltid anmälas till föreningen. Bostadsrättsföreningen har vanligtvis tecknat en fastighetsförsäkring för hela huset. Om inte fastighetsförsäkringen kan ersätta skadan och den faller in under det ansvar du har enligt föreningens stadgar, kan föreningen kräva att du betalar skadan. Föreningen kan även kräva dig på fastighetsförsäkringens självrisk. För detta skyddar bostadsrättsförsäkringen.

Bostadsförening

Fram till 1930 bildade man bostadsföreningar och dessa finns fortfarande kvar. För bostadsföreningar är stadgarna av mycket stor betydelse vilket innebär en mycket större frihet för föreningen, stadgarna kan innehålla speciella krav på sina medlemmar. Bostadsföreningar lyder inte under bostadsrättslagen utan istället under lagen om ekonomiska föreningar. Beslut som tas i föreningen och andra tvister kan inte tas upp och prövas i Hyresnämnden. Bostadsföreningen är en ekonomisk förening och skattemässigt jämställs den med bostadsrätt. I objektsbeskrivningen framgår det vilken form av nyttjanderätt det som gäller för den berörda bostadsföreningen.