Hur arbetar en bra mäklare?

Hur arbetar en bra mäklare?

En lyckad försäljning kräver en engagerad och trovärdig mäklare. En mäklare som är beredd att leverera den absolut bästa tänkbara servicen. Att alltid vara tillgänglig för köpare och säljare och kunna svara på alla tänkbara frågor ser fastighetsmäklaren som en självklarhet. Vårt motto är att alltid vara tillgänglig och snabbt besvara samtliga telefonsamtal, e-mail och SMS. Vårt fokus är kvalitet, engagemang och resultat. Att välja rätt mäklare är det första och viktigaste steget till en lyckad försäljning.

Avgörande för vilken fastighetsmäklare ni väljer att anlita bör inte i första hand baseras på värderingen, ingen mäklare kan garantera ett visst pris. Fastighetsmäklarens engagemang, erfarenhet, marknadsföringskanaler och ett bra kundregister är också viktiga att ta med i beslutsunderlaget för vilken fastighetsmäklare ni väljer att anlita för ert livs kanske största affär. Välj den mäklare vars sätt att arbeta i kombination med arvode som passar bäst för försäljning av er bostad men kanske viktigast av allt, den som ni känner störst förtroende för.

Hur mycket kan jag sälja min bostad för?

Mäklarens erfarenhet kombinerat med aktuella försäljningspriser ligger till grund för bostadens värdering. Mäklaren vet ofta vad rätt köpare är beredd att betala.

I dag är Hemnet.se den viktigaste platformen för bostäder på internet

Hur kan jag få säkerställa att få ut högsta pris?

För att få ut högsta möjliga pris krävs dels att  marknadsföringen av din bostad lyfter fram hemmets bästa egenskaper. Mäklaren lägger stor vikt vid att presentera varje bostad med inspirerande bilder och texter. De anlitar alltid en professionell fotograf för att på bästa sätt visa din bostads bästa egenskaper. Mäklaren beskriver ditt hem utförligt och lägger tyngd vid att beskriva ditt hem ur ett informativt och säljande perspektiv. Här på sidan så försöker vi också ger er enkla och bra tips på att få högsta pris.

Internet är idag den absolut viktigaste enskilda kanalen för att väcka köparnas intresse och marknadsföring på Internet är idag extremt effektiv. Er bostad publiceras ofta på Hemnet, Bovision, DN Bostad.

 

Välkommen på visning

Visningarna är en mycket viktig del av en lyckad försäljning och av marknadsföringen. Mäklaren diskuterar tillsammans fram och skräddarsyr individuella lösningar som passar just er. Mäklaren skräddarsyr en tidsplan för när visningarna ska hållas, detta för att ni i god tid skall hinna göra alla nödvändiga förberedelser.

Det är viktigt att lyfta fram hemmets bästa egenskaper på rätt sätt. Mäklaren hjälper er gärna med tips och goda råd. För dem är det en självklarhet att visa ert hem och lyfta fram hemmets bästa egenskaper. Önskar ni mer omfattande hjälp tar de hjälp från företag specialiserade på just homestyling.

Fastighetsmäklaren är alltid pålästa och väl förberedda inför visningen. De anser det vara en självklarhet att alltid kunna svara på spekulanternas frågor, såväl som ett vänligt och trevligt bemötande.

Dags för budgivning

Visningar hålls oftast på söndagar och återvisningar på måndag eller tisdag. Efter avslutad visning tar mäklaren omedelbar kontakt med er för att informera om hur visningen gick, hur stort intresset var samt hur många som kom.  Mäklaren vet att man som säljare vill bli kontaktad och informerad omedelbart efter visningen. Viktigt för dem är att du som säljare känner dig informerad, uppdaterad och delaktig.

En budgivning involverar mycket känslor för både köpare och säljare. Det är därför av största vikt att budgivningen sköts på ett korrekt och professionellt sätt. Därför har mäklaren som regel att alltid ha en personlig kontakt med köparna vid samtliga bud. Samtliga bud publiceras kontinuerligt på Internet. Både säljare och budgivare informeras kontinuerligt om budgivningens gång med SMS samt e-post efter varje nytt bud.

Det är alltid ni som bestämmer till vem och till vilket pris ni vill sälja. Mäklarens uppgift som mäklare är att vidarebefordra samtliga bud.

Kontraktskrivning

När budgivningen är avslutad är det dags för kontraktskrivning. Innan skriftligt köpeavtal undertecknats av köpare och säljare kan båda parter ändra sig. Mäklarens uppgift är att upprätta samtliga avtal där priset och eventuella villkor dokumenteras. När alla parter är överens möts vi på kontor.

Tillträdesdagen

Försäljningen avslutas på tillträdesdagen. Fram till tillträdesdagen sköter mäklaren samtliga kontakter med köparen, bostadsrättsföreningen, banken samt håller er kontinuerligt informerad om hur affären framskrider. På tillträdesdagen träffas slutligen köpare och säljare, vanligtvis på köparens bank, en likvidavräkning upprättas och den resterande delen av köpeskillingen erläggs.